Activitats Extraescolars

Més de 30 anys d'experiència

Sol·licitar Pressupost
texto

La importància de les activitats extraescolars en el desenvolupament acadèmic i personal dels estudiants.

L'oferta d'activitats extraescolars s'ha convertit en una part fonamental de l'educació dels joves en l'actualitat. Empreses com *COMESCO ofereixen una gestió integral d'aquestes activitats en col·legis i centres educatius, proporcionant una àmplia varietat d'opcions per a complementar l'educació formal.

Estudis han demostrat que la participació en activitats extraescolars pot tindre un impacte positiu en el desenvolupament cognitiu, social i emocional dels joves. Per exemple, la pràctica regular d'esports no sols contribueix al desenvolupament físic, sinó que també pot millorar la capacitat de concentració, la memòria i la presa de decisions. Així mateix, les activitats artístiques i culturals poden estimular la creativitat i la imaginació, fomentar el treball en equip i millorar les habilitats socials.

En definitiva, l'oferta d'activitats extraescolars és una oportunitat perquè els joves amplien els seus coneixements i habilitats, així com per a fomentar el seu desenvolupament personal i social. *COMESCO ofereix una gestió integral d'aquestes activitats, adaptant-les als interessos individuals i proporcionant serveis de conciliació per a facilitar la participació dels joves. Tot això pot tindre un impacte positiu en el seu desenvolupament cognitiu, social i emocional, contribuint a formar persones més completes i preparades per a enfrontar els reptes del futur.

Contingut educatiu propi
texto

La importància de les activitats extraescolars esportives en la infància i adolescència

Les activitats extraescolars esportives i el seu impacte en el desenvolupament físic i emocional dels xiquets

Les activitats extraescolars esportives ofereixen als xiquets una oportunitat per a desenvolupar les seues habilitats físiques i esportives, així com per a millorar el seu benestar emocional i la seua salut en general. Aquestes activitats, a més, poden tindre un impacte significatiu en l'adquisició de valors i en el desenvolupament social dels xiquets.

Segons estudis científics, la pràctica regular d'activitats esportives en la infància pot millorar la salut cardiovascular, augmentar la densitat òssia, millorar la coordinació motora i la flexibilitat, així com reduir el risc d'obesitat, diabetis i altres problemes de salut a llarg termini. A més, la pràctica d'esports també pot tindre un impacte positiu en el benestar emocional dels xiquets, reduint els nivells d'ansietat i estrés, millorant l'estat d'ànim i augmentant l'autoestima.

D'altra banda, les activitats esportives també poden ser una eina valuosa per a ensenyar valors com la disciplina, la perseverança, el treball en equip i el respecte pels altres. Aquests valors poden ser especialment importants en la formació de la personalitat i la construcció de relacions socials saludables en la infància i l'adolescència.

En conclusió, les activitats extraescolars esportives poden tindre un impacte significatiu en el desenvolupament físic i emocional dels xiquets, així com en l'adquisició de valors i en el desenvolupament social. Per tant, és important que els pares i educadors consideren la pràctica d'activitats esportives com una part essencial del desenvolupament integral dels xiquets.

texto

La importància de les activitats artístiques en el desenvolupament infantil

Les activitats artístiques, com la pintura, la música i el teatre, són essencials en el desenvolupament infantil, ja que fomenten la creativitat i l'expressió emocional. A més, diversos estudis han demostrat que participar en activitats artístiques pot tindre un impacte positiu en la salut mental i el benestar emocional dels xiquets.

La realització d'activitats artístiques pot millorar l'autoestima i la confiança dels xiquets, ja que els brinda l'oportunitat d'expressar-se de manera no verbal i els permet experimentar amb noves idees i habilitats. La pràctica d'activitats artístiques també pot millorar l'atenció, la concentració i el rendiment acadèmic en àrees com les matemàtiques i les ciències.

D'altra banda, l'exposició a diferents formes d'art pot augmentar l'empatia i la comprensió cap als altres, ja que els xiquets aprenen a valorar les diferències i les perspectives dels altres a través de l'art. A més, la creació d'art pot ser una forma efectiva de reduir l'estrés i l'ansietat en els xiquets, proporcionant-los una forma segura i saludable d'alliberar emocions negatives.

En resum, les activitats artístiques són fonamentals en el desenvolupament dels xiquets, ja que promouen la creativitat, l'autoexpressió, la confiança, l'empatia i el benestar emocional. Per tant, és important fomentar i donar suport a la participació dels xiquets en activitats artístiques des d'una edat primerenca.

texto

Beneficis de les activitats extraescolars tecnològiques per al desenvolupament cognitiu dels xiquets i joves.

Les activitats extraescolars tecnològiques són una excel·lent oportunitat perquè els xiquets i joves desenvolupen habilitats i competències digitals que seran de gran valor en el seu futur professional. La robòtica i la programació són eines que ajuden els estudiants a millorar les seues habilitats matemàtiques i de resolució de problemes, així com a fomentar la seua creativitat i innovació.

Segons estudis científics, l'aprenentatge de programació i robòtica des de primerenca edat pot millorar l'acompliment acadèmic en àrees com a matemàtiques i ciències. A més, l'exposició a aquestes habilitats tecnològiques també fomenta la capacitat de treballar en equip, la resolució de problemes i la creativitat.

Quant al disseny 3D i la mecànica, aquestes habilitats poden ser útils en el futur per a carreres relacionades amb l'enginyeria i l'arquitectura, per la qual cosa és important fomentar l'interés i el desenvolupament d'aquestes habilitats des de primerenca edat.

Per tant, les activitats extraescolars tecnològiques no sols són una forma divertida d'aprendre, sinó que també poden proporcionar als xiquets i joves eines valuoses per al seu futur acadèmic i professional.

texto

La importància de les activitats extraescolars de ciència en el desenvolupament cognitiu.

Les activitats extraescolars de ciència són una eina fonamental per a estimular el desenvolupament cognitiu en els xiquets i joves. Segons dades estadístiques recopilades per diverses institucions educatives, la participació en aquesta mena d'activitats té un impacte positiu en el rendiment acadèmic dels estudiants.

Un estudi dut a terme per l'Institut Nacional d'Avaluació Educativa (*INEE) a Espanya, va revelar que els estudiants que participen en activitats extraescolars de ciència obtenen una mitjana de qualificació un 15% major que els que no les realitzen. Això es deu al fet que aquestes activitats fomenten l'aprenentatge actiu, el treball en equip i la resolució de problemes, habilitats que són fonamentals per a l'èxit acadèmic i professional.

A més, la participació en activitats extraescolars de ciència també ha demostrat tindre un efecte positiu en l'interés i la motivació dels estudiants per la ciència i la tecnologia. Segons un informe de la Unió Europea, el 80% dels estudiants que participen en activitats extraescolars de ciència expressen un major interés per la ciència i la tecnologia, i el 75% manifesta una major motivació per estudiar carreres relacionades amb aquestes àrees.

En resum, les dades estadístiques recolzen la importància de les activitats extraescolars de ciència en el desenvolupament cognitiu dels estudiants, així com en el seu interés i motivació per la ciència i la tecnologia. Els pares poden confiar que aquestes activitats tindran un impacte positiu en l'educació i el futur dels seus fills.

Quines són les activitats que ofereixen?

La nostra empresa ofereix una àmplia varietat d'activitats extraescolars que inclouen esports, art, ciència, tecnologia, música, i moltes més. Cada activitat és seleccionada acuradament i dissenyada per a fomentar l'aprenentatge, el desenvolupament social i emocional i la diversió dels estudiants.

Quina és l'edat recomanada per a participar en les activitats extraescolars?

Les nostres activitats extraescolars estan dissenyades per a xiquets i joves de totes les edats.

Qui són els instructors encarregats d'impartir les activitats?

Tots els nostres instructors són professionals altament capacitats i experimentats en el seu camp d'especialització. Tots ells compten amb les certificacions i permisos necessaris per a ensenyar i treballar amb xiquets i joves.

Com són supervisats els estudiants durant les activitats extraescolars?

La seguretat dels nostres estudiants és la nostra màxima prioritat. Tots els nostres programes estan dissenyats amb mesures de seguretat adequades i supervisió constant per part dels nostres monitors i personal de suport. A més, totes les nostres activitats es realitzen en les instal·lacions dels seus col·legis.

"

Les activitats extraescolars no sols enriqueixen la vida dels estudiants, sinó que també els ensenyen habilitats importants, com el treball en equip, la responsabilitat i la resolució de problemes
Jim Trelease, autor de "The Read-Aloud Handbook"

"

Col·legis

texto
CEIP El Barranquet (Godella)
texto
CEIP Mare de Deu del Pilar (Bonrepòs)
texto
CEIP Mediterrani (Meliana)
texto
CEIP Pare Jofre (el Puig)
texto
CEIP Rei en Jaume (Foios)

La importància de les activitats extraescolars en el desenvolupament integral dels xiquets i joves

L'oferta d'activitats extraescolars és una part fonamental de l'educació dels joves en l'actualitat. Empreses com COMESCO ofereixen una gestió integral d'aquestes activitats en col·legis i centres educatius, proporcionant una àmplia varietat d'opcions per a complementar l'educació formal. Els estudis han demostrat que la participació en activitats extraescolars pot tindre un impacte positiu en el desenvolupament cognitiu, social i emocional dels joves.

La pràctica regular d'esports contribueix al desenvolupament físic i pot millorar la capacitat de concentració, la memòria i la presa de decisions. Les activitats artístiques i culturals poden estimular la creativitat i la imaginació, fomentar el treball en equip i millorar les habilitats socials. D'altra banda, la pràctica d'activitats esportives també pot tindre un impacte positiu en el benestar emocional dels xiquets, reduint els nivells d'ansietat i estrés, millorant l'estat d'ànim i augmentant l'autoestima. A més, poden ser una eina valuosa per a ensenyar valors com la disciplina, la perseverança, el treball en equip i el respecte pels altres.

Les activitats artístiques, com la pintura, la música i el teatre, són essencials en el desenvolupament infantil, ja que fomenten la creativitat i l'expressió emocional. Participar en activitats artístiques pot millorar l'autoestima i la confiança dels xiquets, així com millorar l'atenció, la concentració i el rendiment acadèmic en àrees com les matemàtiques i les ciències. A més, l'exposició a diferents formes d'art pot augmentar l'empatia i la comprensió cap als altres, ja que els xiquets aprenen a valorar les diferències i les perspectives dels altres a través de l'art.

D'altra banda, les activitats extraescolars tecnològiques són una excel·lent oportunitat perquè els xiquets i joves desenvolupen habilitats i competències digitals que seran de gran valor en el seu futur professional. La robòtica i la programació són eines que ajuden els estudiants a millorar les seues habilitats matemàtiques i de resolució de problemes, així com a fomentar la seua creativitat i innovació. L'aprenentatge de programació i robòtica des de primerenca edat pot millorar el pensament lògic i la capacitat d'abstracció dels estudiants.

És important que els pares i educadors consideren la pràctica d'activitats extraescolars com una part essencial del desenvolupament integral dels xiquets. *COMESCO ofereix una gestió integral d'aquestes activitats, adaptant-les als interessos individuals i proporcionant serveis de conciliació per a facilitar la participació dels joves. Això pot tindre un impacte positiu en el seu desenvolupament cognitiu, social i emocional, contribuint a formar persones més completes i preparades per a enfrontar els reptes del futur.

  • Experiència i coneixements especialitzats en l'àrea d'activitats extraescolars.
  • Personal capacitat i qualificat per a realitzar les activitats.
  • Una àmplia varietat d'activitats per a satisfer les necessitats i interessos dels estudiants.
  • Equipament necessari per a dur a terme les activitats.
  • Materials i recursos educatius adequats i actualitzats.
  • Comunicació efectiva i transparent amb els pares i estudiants.
  • Polítiques clares i coherents per a garantir la seguretat i el benestar dels estudiants.
  • Un enfocament centrat en el desenvolupament integral dels estudiants, que fomente el seu creixement acadèmic, social i emocional.